Figyelem, az archivum.csepreg.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a csepreg.hu vagy a hellocsepreg.hu weboldalakra!
Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Híreink

Egyéb kategóriában

feltöltve: 2018. február 22.

A tájékoztató a csatolt dokumentumban található.

feltöltve: 2016. november 23.

A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és a Területi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szeretettel vár mindenkit, 2016. december 5.-én hétfőn 17 órakor a Promenádra, ahová megérkezik hosszú útjáról a Mikulás.

Azok a gyermekek, akik mondókával, versel vagy énekkel kedveskednek a Mikulásnak, cukorkát és csokoládét kapnak jutalmul.

Zenével, forró teával, forralt borral, punccsal, süteménnyel, zsíros kenyérrel, adventi díszekkel és könyvekkel várnak mindenkit a szervezők és a krampuszok.

A főtéri látogatása előtt 16 órától a Mikulás a Területi Gondozási Központ idős lakóihoz is ellátogat.

A főtéri program után azonban, ismét sor kerül a hagyományos Mikulás házhoz megy programra, mely az idei esztendőben 18.30-tól a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában kerül majd megrendezésre.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

A rendezvény támogatói: Csepreg Város Önkormányzata, Területi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, George Sorel Alapítvány a Területi Gondozási Központért, Idős Lakókért Alapítvány, Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület, Lágler József

feltöltve: 2016. november 18. | Molnár Család

Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hisz a szívetekben jó helyen vagyok...

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

MOLNÁR SÁNDOR

volt csepregi polgármester és borosgazda életének 68. évében, 2016. november 14-én

váratlanul távozott szerettei köréből.

Búcsúztatása 2016. november 23-án, szerdán 15.00 órakor lesz egy számára nagyon kedves helyen, Csepregen, a Bene-hegyi tó partján található családi pincénél. Előtte búcsúztató és szentmise 13.45 órakor a helyi Szent-Mikós templomban.

Hamvait később, szűk családi körben a csepregi temetőben helyezzük el.

Kérjük, hogy a virágra, koszorúra szánt összeget a Bene-kútnál található játszótér felújítása céljából a kihelyezett adománygyűjtőbe vagy a Savaria Takarékszövetkezetnél nyitott 72100354-11045627 számú Önkormányzati alszámlára felajánlani szíveskedjenek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik emlékére gyertyát gyújtanak.

Molnár Család

feltöltve: 2016. szeptember 30.

Csepreg belterületén 2016. szeptember 20-án talált gyermek kerékpárt jogos tulajdonosa átveheti a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban Császár Szabina ügyintézőnél a földszinten lévő irattárban.

feltöltve: 2016. március 18. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Csepregi Polgárok!

A Magyar Natúrpark Szövetség "Tudatos fejlesztéssel a natúrparkokért" c. projektje keretében készült egy lakossági online kérdőív, melynek célja, hogy megismerjék a natúrparkok területén élők véleményét és a natúrparkok keretében kialakuló együttműködések, fejlesztések eredményesen segíthessék a helyiek életét, a táj értékeinek megőrzését.

A kérdőív az alábbi linken érhető el: www.kerdoivem.hu/kerdoiv/860665954/

Kérem, hogy a kérdőív kitöltésével segítse Ön is a Magyar Natúrpark Szövetség munkáját!

 

Tisztelettel:

Vlasich Krisztián
Csepreg Város Polgármestere

Csepreg, 2016. március 18.

feltöltve: 2016. március 10. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Csepreg Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal a Csepreg város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2016. április 1-től május 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap 2016” kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Az adatlapok beszerezhetők a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) 11. számú irodájában, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.csepreg.hu – Önkormányzat/Nyomtatványok/Általános igazgatás/Ebösszeírás).

feltöltve: 2015. szeptember 29. | forrás: Csepregi Közös Önkományzati Hivatal

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása,

vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?

feltöltve: 2015. szeptember 29. | forrás: Területi Gondozási Központ, Csepreg

IDŐSEK HETE PROGRAMJAI
(2015. szeptember 28-. október 2-ig)

 

Szeptember 28. HÉTFŐ 930 óra: Az Idős Lakókért Alapítvány által kiírt NYÁRI ÉLMÉNYEK A NAGYSZÜLŐKNÉL c. pályázat eredményhirdetése (Helyszín: ebédlő)

1330 óra: Szeptemberi névnapi és születésnapi köszöntés (Helyszín: ebédlő)

Szeptember 29. KEDD 10 óra: CSEPREG TOTÓ- Csepreg várossá avatásának 20. évfordulója alkalmából helyismereti vetélkedő (Helyszín: ebédlő)

Szeptember 30. SZERDA 10 óra:Csepregi óvodások Idősek Napi köszöntő műsora (Helyszín: ebédlő)

1330óra: Varga Sándor rendőr őrnagy bűnmegelőzési előadása időseknek (Helyszín: ebédlő)

feltöltve: 2015. május 22. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Albert Einstein: „Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.”

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, ezért az ingatlanok és ingóságok biztonságáról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia. Öntől is függ, hogy lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire válik a betörők célpontjává. Azzal, hogy valaki biztosítást köt, még nem tett meg mindent értékei védelmében. A biztosítók feltételei tartalmazzák, hogy a betörés elleni biztosítást milyen védelmi szint megléte esetén, milyen mértékben vállalják. A védelem többszintű lehet.

A mechanikai védelem (ajtók, ablakok, zárak, rácsok) nem jelent áthatolhatatlan akadályt, de a betöréshez szükséges időt mindenképpen meghosszabbítja.

Az elektronikai védelem egyik fajtája a helyi riasztórendszer, amely erős hang- és fényjelzéssel zavarja meg a behatolni szándékozót. Ennél sokkal hatékonyabb a távfelügyelettel működő riasztórendszer, amely nem helyi szirénát szólaltat meg, hanem egy vagyonvédelmi cégnél jelez. Így – riasztás esetén – a rövid időn belül helyszínre érkező szolgálat valóban hatékonyan tud beavatkozni a jogsértés megakadályozása érdekében. A védelmi rendszer kialakításánál mindenképpen érdemes a Magyar Biztosítók Szövetsége által minősített termékeket előnyben részesíteni, ezeket – szakszerű telepítés, beépítés esetén – minden biztosító elfogadja.

A bűncselekmények többsége megelőzhető, ezért kérjük, fogadja meg bűnmegelőzési tanácsainkat és ajánlásainkat közvetítse rokonainak és ismerőseinek is!

feltöltve: 2015. április 22.

Tisztelt Csepregi Polgárok!

Csepreg Város Önkormányzata és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Nonprofit  Kft.

2015. május 16-án

LOMTALANÍTÁST

szervez Csepreg város közigazgatási területén.

A lomtalanítás menete a következőképpen alakul:
Kérjük a Tisztelt Polgárokat, hogy az elszállításra váró lomokat 2015. május 15-én (péntek) helyezzék ki a házak elé, amit a Szolgáltató 2014. május 16-án (szombat) reggel 06 órakor kezd elszállítani. Minden érintett utcában a Szolgáltató csak egyszer gyűjti össze a lomokat. Visszamenőleg a később kirakott lomok esetében reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

feltöltve: 2015. április 17. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

A felhívás a mellékelt dokumentumban olvasható.

feltöltve: 2015. január 14. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal | Földművelésügyi Minisztérium

A Földművelésügyi Minisztérium páláyzati kiírása parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára.

Részletek a mellékletben olvashatók.

feltöltve: 2014. december 7. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal | Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

KÖZLEMÉNY

A téli, hideg időjárás beköszöntével az utak nedvessé, csúszóssá válnak, olykor havas, hókásás útviszonyok, csökkent látótávolság, hótorlaszok, elzárt útszakaszok nehezítik a közlekedést. Ilyenkor jelentősen csökken a közlekedés biztonsága. A balesetek elkerülése érdekében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a következő szabályok betartására hívja fel a lakosság figyelmét:

A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett események kezelése érdekében a következőket javasoljuk:

feltöltve: 2014. október 31. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal | Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság

Lakossági felhívás

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság felhívással fordult a Tisztelt Lakossághoz, melyben tájékoztatja a CO gáz veszélyeiről és ellene való védekezésről egy általunk forgalmazott készülék kapcsán.

A szén-monoxid-mérgezés a szén-monoxid gáz belélegzése okozta mérgezés, az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül használt tüzelőberendezés okoz, de más oka is lehet. A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik, színtelen, szagtalan, a levegőnél könnyebb, nem irritáló gáz, amely rövid időn belül fejfájást, szédülést, fáradtságot, álmosságot, hányingert, tudatzavart, súlyosabb esetben eszméletvesztést, halált is okozhat. A súlyos balesetek gyakran éjszaka történnek. A téli időszak közeledtével a szénmonoxid mérgezés esélye is potenciálisan nő a zárt térben a nyílt égésterű fűtőberendezések használatával, ezzel kapcsolatban a közelmúltban is több tudósítás jelent meg.

feltöltve: 2014. október 22. | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal | Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Sajtóközlemény

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás céljai közé tűzte ki megismertetni a gyermekekkel a komposztálás folyamatát, valamint a környezettudatos gondolkodás elsajátítását játékos formában.

A ládák átadásával egyidejűleg a gyermekeknek környezettudatos napot tartanak Szombathelyen, Körmenden, Répcelakon és Szentgotthárdon.

ma van
2024. június 25. kedd,
Vilmos napja.
booked.net
+9
°
C
+10°
+
Csepreg
Hétfő, 01
7 napos előrejelzés
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
12
3456789
101112131415
17181920212223
24252627282930
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011
hasznos linkek
Panaszbejelentés