Figyelem, az archivum.csepreg.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a csepreg.hu vagy a hellocsepreg.hu weboldalakra!

Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Felhívás földhasználati bejelentésre

feltöltve: 2013. augusztus 30. 00:51 | forrás: Vas Megyei Kormányhivatal

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala felhívja a figyelmet, hogy földhasználati bejelentést kell tenniük szeptember 30-ig azoknak a földhasználóknak, akik 2012. december 31-ig a földrészletek számától függetlenül egy hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld használatát már megkezdték.

A jelzett határidőig tehetnek eleget azonosító adatközlési kötelezettségüknek azok a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók is, akik eddig nem közölték személyi azonosítójukat és állampolgárságukat, illetve gazdálkodó szervezetként a statisztikai azonosítójukat, és szeptember 30-ig földhasználati bejelentést sem tesznek.

 


A földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának adatait kell figyelembe venni. Ha a tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, illetve a művelési ághoz aranykorona érték – azaz kataszteri tiszta jövedelem – is tartozik, a bejelentési kötelezettség fennáll.

Abban az esetben, ha a belterületi ingatlannak is van az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ága és aranykorona értéke, akkor ennek az ingatlannak a használatát is be kell jelenteni.

Fennáll a bejelentési kötelezettség halastó művelési ágú területre, valamint a zártkerti ingatlanok használatára is, ha a zártkerti ingatlant a haszonélvező vagy – a tulajdonossal, illetve haszonélvezővel kötött – megállapodás (szerződés) alapján más személy használja.

Nem kell viszont bejelenteni az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ágban nyilvántartott terület használatát, az ingatlan-nyilvántartás szerint a művelés alól kivett területek használatát, továbbá a zártkert használatát, amennyiben a tulajdonos használja.

A bejelentéshez és az azonosító adatközléshez szükséges formanyomtatványok (földhasználati bejelentési adatlap, azonosító adatközlési adatlap) a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a földhivatalok honlapjáról (www.foldhivatal.hu) weboldalról tölthetőek le.

A bejelentési kötelezettség a termőföld használóját terheli. A földhasználat bejelentése és az azonosító adatközlés díj- és illetékmentes, a személyazonosító okmányok másolatát nem kell csatolni.

A földhasználati bejelentési kötelezettség általános határideje továbbra is a jogszabályban korábban meghatározott, azaz a használat megkezdését követő harminc nap.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke azonosító adatközlés elmulasztása esetén 20.000 forint általános összeg, míg a többi esetben a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona érték ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Szombathely, 2013. augusztus 29.

A cikket eddig 2076 ember olvasta.

Fel a lap tetejére