Figyelem, az archivum.csepreg.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a csepreg.hu vagy a hellocsepreg.hu weboldalakra!
Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Óvodai beiratkzás 2015

feltöltve: 2015. március 30. 08:59 | utolsó módosítás: 2015. március 30. 09:05 | forrás: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

HIRDETMÉNY

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2015/2016. nevelési évére vonatkozó
óvodai beiratkozás rendjéről

 

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2015/2016. nevelési évére vonatkozó óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket.

Általános tudnivalók

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

A 2015. szeptember 1-i hatállyal életbe lépő a nemzeti köznevelésről szóló 2011 CXC. törvény 8.§ 2) bekezdésének és a 95.§ 9) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen, illetve a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A beiratkozás időpontja

A Közép – Répcementi Intézményfenntartó Társulás a fenntartásában működő - Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény - óvodájában a 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b) bekezdése alapján a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi időpontban határozza meg:

2015. április 28.  (kedd) 7. 30 - 17. 00 óra

Beiratkozási pótnap: 2015. május 5. (kedd) 7. 30 - 17. 00 óra.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben a meghatározott időpontban.

Az óvodai jelentkezés a „Jelentkezési lap" kitöltésével és benyújtásával történik. A szülő a jelentkezési lapot letöltheti a www.csepregiovoda.hu honlapról, illetve jelentkezés napján átveheti az óvodában.

 

Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

A Közép – Répcementi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő óvoda gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvoda alapító okirata szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.

 

Az Óvoda beiratási körzete: Csepreg, Lócs, Tormásliget, Tömörd települések.

Felvételről szóló döntéshozatal és jogorvoslati lehetőség

A gyermek felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodai felvételről hozott döntés közlésének határnapja a beiratkozás időpontjától számított 21. munkanap. Az óvodai felvételről szóló határozatot a beiratkozáskar megadott címre postázza az óvoda, illetve elektronikus úton - amennyiben azt a szülő elektronikus elérhetőségének magadásával kérte - közli a szülővel.

 

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

A jogorvoslati eljárás szabályait a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

 

Jogkövetkezmények

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról!

 

Csepreg, 2015. március 27.

Dr. Varga-Lazányi Irén
jegyző

A cikket eddig 2869 ember olvasta.
ma van
2024. május 31. péntek,
Angéla napja.
booked.net
+9
°
C
+10°
+
Csepreg
Hétfő, 01
7 napos előrejelzés
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
12345
6789101112
131415161819
202122232526
2728293031
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011
hasznos linkek
Panaszbejelentés