Figyelem, az archivum.csepreg.hu weboldal tartalmát tovább nem frissítjük, így az elavult információkat tartalmazhat. Kérjük, a legfrisebb tartalmakért kattintson a csepreg.hu vagy a hellocsepreg.hu weboldalakra!
Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Csepreg Város Önkormányzatának elnyert pályázatai

Magyar Falu Program részeként Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírás keretében elnyert támogatás

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt neve: Csepreg Damjanich utca útburkolat felújítása

Elnyert támogatás összege: 39.999.999 Ft

Támogatás elnyerésének éve: 2021

A projekt célja: projekt legfőbb célja a Damjanich utca útburkolatának felújításával a település úthálózatának további felújítása és korszerűsítése, valamint az utcában található lakóingatlanok biztonságos és rendezett körülmények között történő megközelítése. A felújítást követően a Damjanich utca teljes szakaszán 375,3 m hosszúságban biztonságos útszakasz alakulhat ki, növelve a lakossági komfortérzetet és ezzel is elősegítve, valamint ösztönözve egy rendezettebb településkép kialakulását.

Magyar Falu Program részeként Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírás keretében elnyert támogatás

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt neve: Csepreg kommunális eszközök beszerzése

Elnyert támogatás összege: 13.856.872 Ft

Támogatás elnyerésének éve: 2021

A projekt célja: A települést közterületeinek gondozása, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését és a lakosság életminőségének javítását is szolgálja. Minden települést meghatároz a róla kialakított első benyomás, az a kép, amelyet elsőként a közterületek jellege ad az odalátogatók számára, mindezek mellett a települések környezete nagyban befolyásolja az ott élő családok élet minőséget. A vidéki településen élő emberek igényesek az őket körülvevő környezetre, ezt példázza a település portáinak gondozottsága, világosítása. Ezt a "gondos gazda" kezelést várják el a közterületek kezelésének megvalósítása során is. Csepreg város helyzetéből adódóan (szűkös költségvetésből fenntartott rendkívül széles, területi intézményhálózat) ezen eszközök beszerzését saját erőből nem tudja megvalósítani.

Magyar Falu Program részeként Temetői infrastruktúra fejlesztése -2020 című, MFP-FVT-2020 kódszámú pályázati kiírás keretében elnyert támogatás

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt neve: A Csepregi temető területén levő utak, járdák felújítása

Elnyert támogatás összege: 4.987.980 Ft

Támogatás elnyerésének éve: 2020

A projekt célja: A projekt célja a csepregi temető belső közlekedő útjainak és járdáinak felújítása. A pályázattal az önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatás színvonalát kívánja tovább emelni, ezzel is elősegítve, hogy az ide érkezők családtagjaik és szeretteik elött minél rendezettebb körülmények között tudják leróni tiszteletüket. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga mindenkit megillet. A temetés a hozzátartozók utolsó búcsúja szeretteiktől, amely egyszeri és megismételhetetlen. A temetőfenntartás a temető létesítményeinek működőképes, megfelelő szinten tartásával igyekszünk megfelelni az erkölcsi követelményeknek, illetve a hozzátartozók elvárásainak.

Magyar Falu Program részeként Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása - 2020 című, MFP-BJA/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében elnyert támogatás

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt neve: Csepreg Dózsa utcai járda felújítása

Elnyert támogatás összege: 4.995.731 Ft

Támogatás elnyerésének éve: 2020

A projekt célja: A projekt legfőbb célja a Dózsa utca két oldalán található járda hibás szakaszainak felújítása. A településen a járdák további felújítása és korszerűsítése, valamint az utcában található lakóingatlanok biztonságos és rendezett körülmények között történő megközelítése. A felújítást követően a Dózsa utca teljes szakaszán kívánjuk a biztonságos gyalogos közlekedést biztosítani, növelve a lakossági komfortérzetet.

Magyar Falu Program részeként Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2021 című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírás keretében elnyert támogatás

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt neve: Csepregi temető infrastrukturális fejlesztése

Elnyert támogatás összege: 1.498.600 Ft, -

Támogatás elnyerésének éve: 2021

A projekt célja: A csepregi temető infrastrukturális fejlesztése – új kegyeleti hűtő beszerzése. A pályázattal az önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatás színvonalát kívánja fenntartani, a jelenleg rendelkezésre álló meghibásodott, javítása költségesebb lenne, mint egy új eszköz beszerzése.

A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt címe: A csepregi óvoda és a közösségi szolgáltató központ épületenergetikai fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 92 392 612

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.18.

Projekt azonosítószáma: 1917302326
Támogatás összege: 926 996 Ft
Támogatás mértéke: 90%

Befejezés dátuma: 2020.08.23

A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt címe: A csepregi bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 267 894 673 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-1-VS1-2019-00050

Kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A Projekt címe: Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI közszolgálat-fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A kedvezményezett neve: CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepreg Városában”. (KEHOP-1.2.1-18-2018-00084)

A szerződött támogatás összege: 7 451 000Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében két jól elkülöníthető tevékenység kerül megvalósításra. Az első Csepreg Város klímastratégiájának elkészítése,

melynek keretében megtörténik a település klímavédelmi szempontú helyzet elemzése, a stratégiai kapcsolódási pontok azonosítása.

Ezt követően került meghatározásra a jövőkép és célrendszer, valamint a beavatkozási területek azonosítása.

A projekt második része a rendezvények események és programok megvalósítása.

A kedvezményezett neve: CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (konzorciumvezető) Bük város Önkormányzata

A projekt címe: Bük-Csepreg közös turisztikai attrakciófejlesztés (TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004)

A szerződött támogatás összege: 209 498 741 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A kedvezményezett neve: CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (konzorciumvezető), Lócs Község Önkormányzata, Tömörd Község Önkormányzata, Tormásliget Község Önkormányzata, Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

A projekt címe: Helyi identitás és kohézió erősítése Csepreg város és térségében. (TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00007)

A szerződött támogatás összege: 45 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A kedvezményezett neve: CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: Esély Otthon kialakítása Csepregen
A szerződött támogatás összege: 102.106.822,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2021.06.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00053
Kapcsolatfelvétel: csepregihivatal@pr.hu

A kedvezményezett neve: Csepreg Város Önkormányzata

A támogatás összege: 7.000.000 Ft, támogatási intenzitás: 100%

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00805

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2018. június 1.

A kedvezményezett neve: CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: A Csepregi Általános Iskola Energetikai Fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 35 145 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A kedvezményezett neve: CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: Csepereg „zöld szívének” megújítása – A Malomkert revitalizációja (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00003 )

A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A kedvezményezett neve: CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: CSEPREG ALSÓVÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK REKONSTRUKCIÓJA
A szerződött támogatás összege: 153.653.519,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A beruházás célja, hogy a település csapadékvíz-elvezető árkok rendezésével, illetve újak kialakításával csökkentse a település és a térség veszélyeztetettségét. A környezeti elvárásoknak megfelelően a vizek helyben tartására való törekvéssel, hogy csak a káros többletvizek kerülnek elvezetésre. Ennek módja számításokkal alátámasztottan kielégítő kapacitású szikkasztóárkok kialakításra.
A projekt keretében Csepreg Alsóváros csapadékvíz-elvezetésének egységes rendszerbe szervezése, komplex csapadékvíz rendezése valósul meg a Csokonai, Alkotmány, Zrínyi, Bognár I, Taksony utcák és Taksony köz és érintőlegesen a Kossuth utca csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciójával.
A projekt keretében ároktisztítás, átereszek bontása és újak építése, árokburkolás, új árok kialakítása (nyílt és - ahol elkerülhetetlen - vegyes rendszerben) valósul meg. Az ezeket kiegészítő szemléletformáló akciókkal társulva, melyek célja a környezettudatos szemléletmód, a tudatos és felelős magatartás erősítése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30.
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-vs1-2016-00025
Kapcsolatfelvétel: csepregihivatal@pr.hu

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Konzorciumi tag: Csepreg Város Önkormányzata, Horvátzsidány Község Önkormányzata, Kiszsidány Község Önkormányzata, Ólmod Község Önkormányzata
A projekt címe: A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen
A szerződött támogatási összeg: 436 497 420 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 91,878516 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.03.27.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00026

ma van
2024. június 25. kedd,
Vilmos napja.
booked.net
+9
°
C
+10°
+
Csepreg
Hétfő, 01
7 napos előrejelzés
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
12
3456789
101112131415
17181920212223
24252627282930
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011
hasznos linkek
Panaszbejelentés